Circumscriptia Scolara

     

Școala Gimnazială “Sfântul Iacob” este o unitate de învățământ particular, parte a rețelei școlare a Municipiului Campulung, acreditată prin Ordinul Ministerului Educatie, Cercetarii si Tineretului nr. 3987/13.05.2008, publicat în M.O. partea I, nr. 390 / 23.05.2008. A fost supusă evaluarii externe periodice, obținând calificativul FOARTE BINE conform HOTĂRÂRII CONSILIULUI ARACIP NR. 7 / 12.07.2013, în urma căruia a obținut ATESTATUL ARACIP nr. 3565 / 16.12.2014 privind nivelul educației oferite de către Școala Gimnazială Sfântul Iacob”-nivelul preșcolar, primar, gimnazial, raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate (standardele de calitate) în urma evaluării externe periodice din iunie 2013.

Școala Gimnazială “Sfântul Iacob” nu are arondate anumite străzi din Municipiul Câmpulung și de aceea nu are constituită o circumscripție precum unitățile de învățămănt de stat.

În aceste condiții, în școala noastră poate fi înscris în învățământul primar, orice copil cu vârstă corespunzătoare, oricare ar fi domiciliul acestuia, în Municipiul Câmpulung, comunele limitrofe sau alte localități din județul Argeș sau alte județe.

Înscrierea și acceptarea în învățământul primar, se face în baza criteriilor stabilite de Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Sfântul Iacob”, cu respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 (anexa nr. 2 la O.M.E.N. nr. 3181 / 18.02.2019), a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 (anexa nr. 1 la O.M.E.N. nr. 3181 / 18.02.2019), a Procedurii specifice de înscriere sau a Procedurii de realizare a transferurilor din R.O.F.U.I.P.(O.M.E.N.C.S. nr. 5079 / 31.08.2016, cu mofifcările și completările ulterioare).


CRITERII SPECIFICE ALE ȘCOLII GIMNAZIALE „SFÂNTUL IACOB” PRIVIND CUPRIDEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE / CLASA I se regăsesc la secțiunea “Informații pentru părinți”.

copyright © 2013 - Școala Gimnaziala "Sfântul Iacob"