Comisii de lucru

 

COMISII DE LUCRU / PE PROBLEME
2018-2019

 • COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN:

5 membri
(DECIZIA nr. 50 / 07.09.2018)

 • CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN - RESPONSABILUL COMISIEI
 • SITARU CLARA MARIANA – (reprezentant curriculum)
 • PASTORIC IRINA - (reprezentant CEAC)
 • ANDREI BEATRICE GABRIELA – (reprezentant îndrumători de clasă / grupă)
 • POȘTOACĂ CLAUDIA – reprezentant cadre didactice (altele decât diriginții)
 • COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII:

9 membri
(DECIZIA nr. 51 / 07.09.2018)

 • RESPONSABILUL COMISIEI – TUDOSIE ELENA
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – COMAN ANDREEA
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – BORDEA CECILIA
 • REPREZENTANT PRIMAR – PASTORIC IRINA NICOLETA
 • REPREZENTANT PRIMAR – DUȚĂ CRISTINA GABRIELA
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – MIHĂILĂ MIHAELA CRISTINA
 • REPREZENTANT SINDICAT – BABEU RODICA
 • REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL – DUMITRACHE IONEL
 • REPREZENTANT ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR – VIȘAN GHEORGHE
 • COMISIA PENTRU CURRICULUM:

9 membri
(DECIZIA nr. 52 / 07.09.2018)

 • RESPONSABILUL COMISIEI  - SITARU CLARA MARIANA
 • DIRECTOR EXECUTIV – CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN  
 • RESPONSABIL C.M. ÎNV.PREȘCOLAR – MĂȚĂUANU ANA MARIA
 • RESPONSABIL C.M. ÎNV.PRIMAR  - PAVEL NICULINA
 • RESPONSABIL C.M. LB.ROMÂNĂ – LB.STRĂINE  - BORDEA CECILIA
 • RESPONSABIL C.M. ȘTIINȚE  - POPESCU ELENA CLAUDIA
 • RESPONSABIL C.M. OM ȘI SOCIETATE–ARTE–ED.FIZICĂ – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
 • RESPONSABIL C.M. DIRIGINȚI - ANDREI BEATRICE GABRIELA
 • PROF.DE SPRIJIN – ARON ANA MARIA
 • ECHIPA DE INTOCMIRE A ORARULUI UNITATII DE INVATAMANT ȘI SERVICIUL PE ȘCOALĂ
 • SUBCOMISIA PENTRU CONCURSURI ȘCOLARE ȘI OLIMPIADE
 • SUBCOMISIA PENTRU C.D.S.
 • SUBCOMISIA PENTRU SCHEME ORARE ȘI ÎNCADRARE
 • COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ:

3 membri
(DECIZIA nr. 53 / 07.09.2018)

 • REPREZENTANT GIMNAZIU – POPESCU CLAUDIA
 • REPREZENTANT PRIMAR – DUȚĂ CRISTINA - RESPONSABILUL COMISIEI
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – POȘTOACĂ CLAUDIA
 • COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE:

3 membri
(DECIZIA nr. 54 / 07.09.2018)

 • REPREZENTANT GIMNAZIU – PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
 • REPREZENTANT PRIMAR  - PAVEL NICULINA
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – NEACȘU MIRELA
 • COMISIA PENTRU MONITORIZAREA  NOTĂRII ELEVILOR ȘI URMĂRIREA FRECVENȚEI ELEVILOR:

3 membri
(DECIZIA nr. 55 / 07.09.2018)

 • REPREZENTANT GIMNAZIU – DUMITRESCU CRISTINA - RESPONSABILUL COMISIEI
 • REPREZENTANT PRIMAR  - ANDREI CRISTINA ELENA
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – MIHĂILĂ MIHAELA CRISTINA
 • COMISIA PENTRU PĂSTRAREA PATRIMONIULUI ȘI DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR ȘCOLARE:

5 membri
(DECIZIA nr. 56 / 07.09.2018)

 • DIRECTOR EXECUTIV – CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • SECRETAR – MIHALACHE DANIELA - RESPONSABILUL COMISIEI
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – ALEXE ALIN LUCIAN
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR  - ILIOIU ADRIANA
 • REPREZENTANT PRIMAR – PĂULEȚ IULIANA
 • COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII:

3 membri
(DECIZIA nr. 57 / 07.09.2018)

 • REPREZENTANT GIMNAZIU – IONESCU CARMEN ELENA
 • REPREZENTANT PRIMAR  - POPESCU PETRUȚA - RESPONSABILUL COMISIEI
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – MĂȚĂUANU ANA-MARIA
 • COMISIA DE ÎNSCRIERE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020:

4 membri
(DECIZIA nr. 58 / 07.09.2018)

 • DIRECTOR EXECUTIVCĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN-RESPONSABILUL COMISIEI     
 • DIRIGINTE CLASA a VIII-a S – LEICA CONSTANTIN
 • DIRIGINTE CLASA a VIII-a I – POPESCU ELENA CLAUDIA
 • SECRETAR – MIHALACHE DANIELA
 • COMISIA RESPONSABILĂ CU GESTIONAREA SIIIR:

3 membri
(DECIZIA nr. 59 / 07.09.2018)

 • PREȘEDINTE – DIRECTOR EXECUTIV  - CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • SECRETAR – MIHALACHE DANIELA
 • PERSOANA DE CONTACT – DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN
 • COMITETUL PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ:

6 membri
(DECIZIA nr. 60 / 07.09.2018)

 • Cățoiu Claudiu Constantin - Președinte CSSM
 • Dr. Bălan Eugenia - Medic-Competență medicină de întreprindere
 • Leica Constantin - Secretar CSSM
 • Duțulescu Ion - Șef Serviciu Extern de Prevenire și Protecție
 • Poștoacă Claudia - Reprezentant personal angajat
 • Alexe Alin - Reprezentant personal angajat
 • RESPONSABIL PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ: 

(DECIZIA nr. 62 / 07.09.2018)

 • LEICA CONSTANTIN
 • COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (CELULA DE URGENȚĂ):

5 membri
(DECIZIA nr. 61 / 07.09.2018)

  • Cățoiu Claudiu Constantin     - Director executiv - Șef celulă de urgență
  • Avram Iulian Petre                     - Înlocuitor legal Șef celulă de urgență
  • Stan Mihail                                 - Membru
  • Leica Constantin                         - Membru
  • Duțulescu Ion                              - Cadru tehnic PSI  - Secretar
 • RESPONSABIL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

(DECIZIA nr. / 07.09.2018)

 • AVRAM IULIAN PETRE
 • COMISIA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE S.S.M. PENTRU PERSONALUL INSTITUȚIEI:

2 membri
(DECIZIA nr. 64 / 07.09.2018)

   • Cățoiu Claudiu Constantin   - Director   -  Președinte comisie                                               
   • Duțulescu Ion                           - Șef Serviciu Extern de Prevenire și Protecție  - Membru
   • COMISIA DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC ȘI DE STABILIREA A ZONELOR CU RISC RIDICAT ȘI SPECIFIC DIN INSTITUȚIE:

   5 membri
   (DECIZIA nr. 65 / 07.09.2018)

   • Duțulescu Ion   -   Sef Serviciu Extern de Prevenire și Protecție – Președinte
   • Bălan Eugenia    -    Medic medicină generală / medicină de întreprindere
   • Cățoiu Claudiu Constantin   -   Director executiv
   • Leica Constantin   -    Lucrător desemnat S.S.M.
   • Brătulescu Marius Romică - Reprezentant salariați 

    

   • RESPONSABILUL CU VERIFICAREA BAZEI MATERIALE, A INSTALATIILOR SI  A APARATELOR DE PE TERENUL DE SPORT SI DIN SALA DE SPORT – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
   • RESPONSABILUL CU VERIFICAREA BAZEI MATERIALE, A INSTALATIILOR SI  A APARATELOR DIN SALA DE SPORT– BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
   • RESPONSABILII CABINETELOR SI LABORATOARELOR:

                     - laborator matematica-tehnologie  - POPESCU ELENA CLAUDIA
                     - laborator fizica-chimie-biologie  - PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
                     - cabinetul de informatica – DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN
                     - cabinetul de arte  - NISTOROIU-FIANU DIANA VIORELA
                     - cabinetul de limbi străine – BORDEA CECILIA
                     - cabinetul psiho-pedagogic – ARON ANA MARIA
                     - sala de sport – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
                     - terenul de sport – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ

   • COMISIA PENTRU REALIZAREA „PROGRAMULUI SOCIAL PRIVIND SUPLIMENTUL DE HRANĂ PENTRU ELEVI”
   • RESPONSABILUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL PRIVIND SUPLIMENTUL DE HRANA:

   (DECIZIA nr. 66 / 07.09.2018)

   • POȘTOACĂ CLAUDIA
   • RESPONSABILUL PENTRU IMPLEMENTAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR GENERATE DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”:

   (DECIZIA nr. 68 / 07.09.2018)

   • IORDACHE ELENA
   • COMISIA DE EVALUARE A COPIILOR CU C.E.S.:

   7 membri
   (DECIZIA nr. 71 / 07.09.2018)

   • PROF.SPRIJIN – ARON ANA-MARIA - RESPONSABILUL COMISIEI
   • PROF.SPRIJIN – FLOAREA ROXANA
   • PROF.SPRIJIN – PĂUNESCU GEORGETA
   • REPREZENTANT CABINET PSIHOLOGIC – CAȘCAVAL SILVIA CRISTINA
   • REPREZENTANT PREȘCOLAR – NEACȘU MIRELA GABRIELA
   • REPREZENTANT PRIMAR – PĂULEȚ IULIANA
   • REPREZENTANT GIMNAZIU – LEICA CONSTANTIN
   • COMISIEI SPORTULUI ȘCOLAR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”:

   2 membri
   (DECIZIA nr.72  / 07.09.2018)

   1. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
   2. BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
   • COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR:

   11 membri    
   (DECIZIA nr. 73 / 07.09.2018)                                          

   • DIRECTOR EXECUTIV– CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
   • CONSILIER EDUCATIV – ANDREI BEATRICE GABRIELA                                                            
   • REPREZENTANT GIMNAZIU – IONESCU CARMEN ELENA
   • REPREZENTANT PRIMAR – PĂULEȚ IULIANA-RESPONSABILUL COMISIEI
   • REPREZENTANT PREȘCOLAR – ILIOIU ELENA ADRIANA
   • REPREZENTANT CABINET PSIHOLOGIC – CAȘCAVAL SILVIA CRISTINA
   • PROFESOR DE SPRIJIN – FLOAREA ROXANA
   • REPREZENTANT POLITIA CAMPULUNG – Ag.șef princ. ROȘU ALEXANDRU
   • REPREZENTANT AL ASOCIAȚIEI DE PĂRINȚI – DELIU ALINA
   • REPREZENTANT AL ASOCIAȚIEI DE PĂRINȚI – GHEȚEA MIRON
   • REPREZENTANT AL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE – DUMITRACHE IONEL
   • COMISIA PENTRU ORGANIZAREA PROGRAMULUI „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”:

   5 membri    
   (DECIZIA nr. 75 / 07.09.2018)                                          

   1. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN – DIRECTOR
   2. PAVEL NICULINA – REPREZENTANT ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
   3. BURTEA MARIA – REPREZENTANT ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
   4. DARIE JANINA - RESPONSABILUL COMISIEI
   5. FILOTE VICENȚIU –  ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”;

          

   • COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE:

   se constituie atunci cand este cazul

   • COMISIA PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR  ÎN VEDEREA ACHIZITIONARII UNUI CALCULATOR NOU:

   se constituie atunci cand este cazul

   • COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE DIFERENȚE:

   se constituie atunci cand este cazul pentru fiecare disciplina

   • COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ:

   se constituie atunci cand este cazul pentru fiecare disciplina

   • COMISIA DE DISCIPLINA ȘI CONCILIERE (pentru cadrele didactice care săvârșesc fapte ce pot constitui abateri disciplinare) :

   este stabilita de catre consiliul profesoral atunci cand este cazul!!!

    

    

   • Responsabilul cu verificarea / citirea e-mail-ului unității de învățământ, a site-ului I.S.J.Argeș, a site-ului M.E.N. și informarea conducerii Școlii Gimnaziale „Sfântul Iacob” privind conținutul acestora:

   (DECIZIA nr. 69 / 07.09.2018)

   • SECRETAR – MIHALACHE DANIELA
   • Informatician cu rol de Administrator I.T. al unității de învățământ – Persoana de contact din Școala Gimnazială „Sfântul Iacob”:

   (DECIZIA nr. 37 / 07.09.2018)

   • PERSOANA DE CONTACT – DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN
   • Responsabilul pentru scrierea condicii de prezență a cadrelor didactice:
   • (DECIZIA nr. 49 / 07.09.2018)

   - BIBLIOTECAR – MĂLUREANU ANA-MARIA

   • Liderul de sindicat al Școlii Gimnaziale „Sfântul Iacob” (S.I.P.A.MUNTENIA):

    

    

 
 
   
   
copyright © 2013 - Școala Gimnaziala "Sfântul Iacob"