Informații pentru părinți - 2019

     

Metodologie inscriere invatamant primar 2019-2020

PROIECTUL PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2019 - 2020

I). INFORMAȚII SPECIFICE ȘCOLII GIMNAZIALE “SFÂNTUL IACOB”


- Etapele înscrierii copiilor în clasa pregătitoare :

 1. Realizarea recensământului copiilor și înregistrarea opțiunilor părinților care doresc înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială “Sfântul Iacob” – se realizează prin completarea unui formular-tip însoțit de o copie xerox a certificatului de naștere, înregistrat la secretariatul școlii, în orice moment al anului școlar 2018-2019, până în momentul programării înscrierii electronice.

 2. Analiza formularelor-tip (opțiunilor) completate de părinți va fi realizată de către Comisia de înscriere la clasa pregătitoare din Școala Gimnaziala “Sfantul Iacob”.

 3. În cazul unui număr de opțiuni mai mare decât numărul de locuri pentru clasa pregătitoare, propus prin Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, se vor aplica Criteriile specifice ale Școlii Gimnaziale “Sfântul Iacob”, aprobate de Consiliul de administrație.

 4. Rezultatele analizei Comisiei de înscriere la clasa pregătitoare din Școala Gimnazială “Sfântul Iacob” ( formularele acceptate pentru a participa la înscrierea propriu-zisă, la etapele din calendar, conform Metodologiei), vor fi transmise părinților într-o întâlnire directă cu aceștia.

 5. Școala Gimnazială “Sfântul Iacob” își rezervă dreptul de a suplimenta numărul de clase pregătitoare, cu încă una-două clase (50 locuri), dacă numărul formularelor-tip (opțiunilor) completate de părinți favorizează acest lucru. Această hotărâre va fi luată în baza unei analize corecte și pertinente în Consiliul de administrație.

 6. Participarea la înscrierea propriu-zisă se va face în baza unei programări realizată de Comisia de înscriere, conform calendarului din Metodologie.

- Criteriile specifice ale Scolii Gimnaziale “Sfantul Iacob” privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare / clasa I

 1. Copiii care au frecventat grupa mare în unitatea noastră de învăţământ (Şcoala Gimnazială "Sfântul Iacob");

 2. Existenţa unui frate / a unei surori a copilului înmatriculat / înmatriculată în Şcoala Gimnazială "Sfântul Iacob";

 3. Un procent de 10% din numărul de locuri pentru clasa pregătitoare/clasa I rămâne la dispoziţia persoanei juridice fondatoare (Asociaţia "Inimă Deschisă") pentru înscrierea copiilor aflaţi în situaţii speciale:

a).existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi;

b).existenţa unui document care dovedeşte că provine de la o casă de copii;

c).existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap-categoria copiilor cu C.E.S.

 1. Opţiunea părinţilor pentru educaţia creştină oferită de Şcoala Gimnazială "Sfântul Iacob";

 2. Ordinea cronologică a înregistrării opțiunilor părinților.-Ziua porților deschise” a fost stabilită pentru joi (07.03.2019), între orele 08.00 – 18.00.

II). INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI OFERITE DE I.S.J. ARGEȘ – link către următoarea pagină:


http://isjarges.ro/academics/


III). INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI OFERITE DE PE PAGINA OFICIALĂ A MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE

link către următoarea pagină:


http://edu.ro/inscriere-invatamant-primar
 
copyright © 2013 - Școala Gimnaziala "Sfântul Iacob"