Istoric

Cuvinte călăuzitoare, pline de profunzime şi adevăr pe care le poate citi oricine doreşte să viziteze această şcoală, prima de acest fel în oraşul nostru, a cărei inaugurare a avut loc pe data de 23 octombrie 1997.
Piatra de temelie a acestei şcoli a fost pusă acum 22 ani, pe 15 octombrie 1996.

 

În anul 1992, două surori, din CONGREGAȚIA SURORILOR DE CARITATE ALE SFÂNTULUI APOSTOL PAUL care veniseră din Anglia în Bucureşti, încă din 1990, au fost invitate de către Părintele Păuleţ Petru să lucreze în Câmpulung la Şcoala de Vară.

În anul 1994, în colaborare cu Biserica Catolică din Câmpulung, au deschis o grădiniţă. Dându-şi seama pe parcurs, că au nevoie de o clădire mai mare în anul 1996 au trecut la construirea celei actuale, formată din demisol, parter şi cele două etaje. Construcţia şi dotarea școlii s-a putut realiza prin donaţii și sponsorizări, majoritatea venind din Marea Britanie, dar şi prin generozitatea unor părinţi.

Pe 15 septembrie 1997, odată cu începerea cursurilor noului an şcolar, grupele de grădiniţă, clasele I și a II-a, s-au mutat în această şcoală, atât de primitoare, în care domneşte disciplina, corectitudinea, punctualitatea, respectul, nu atât impuse, cât simţite de fiecare copil, cadru didactic sau părinte.

La început întreaga activitate a fost coordonată de Sister Kathleen Murphy şi Părintele Păuleţ Petru în calitate de manageri.

"Oficial, sunt familiarizată cu sistemul englez, dar lucrez cu profesori români şi combin cele două sisteme. Nu cred că un sistem este mai bun decât celălalt. Este important ca un cadru didactic să găsească cel mai bun sistem și să încurajeze fiecare copil să ajungă la capacitatea proprie de dezvoltare.

Sunt profund impresionată de ce văd în România, de progresul ultimilor ani şi doresc ca toate lucrurile să se schimbe numai în bine. Îmi amintesc tot timpul că lucrez cu oameni nu cu sisteme, omul fiind mai important decât sistemul. Dacă am putea să ne ajutăm unii pe alţii, să credem în noi ca oameni, n-am mai întâmpina nici o greutate. Mulţumesc tuturor celor care sprijină acest proiect, muncesc la el şi îl încurajează", spunea, în acel moment, cu toată sinceritatea sufletească Sister Kathleen Murphy.

O şcoală creştină, vizitată și susținută atât de Părintele Păuleţ Petru de la Biserica Catolică „Sfântul Iacob” din Câmpulung, cât şi de Pr. Scarlat Gheorghe de la Biserica "Sfântul Ilie" din Câmpulung, Şcoala Gimnazială "Sfântul Iacob" şi-a deschis porţile în anul 1997, la început doar pentru primele două clase din ciclul primar, ulterior, în anul 2000, deschizând porţile ciclului gimnazial, iar în prezent unsprezece promoții de elevi au trecut cu succes în mediul liceal.

Şcoala Gimnazială "Sfântul Iacob", din Câmpulung, se numără printre primele instituţii de învăţământ din ţară cu caracter privat. Copiii din şcoala noastră s-au remarcat în fiecare an prin rezultate bune şi foarte bune atât la învăţătură cat şi în cadrul activităţilor extrașcolare și extracurriculare.

Credem că prin educaţia creştină copiii sunt pregătiţi pentru viaţă, sunt educaţi într-un mediu care îl are pe Isus Cristos în centru, învăţând să crească în relaţie personală cu Dumnezeu şi cu ceilalţi. Credinţa noastră în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi într-o viaţă demnă se reflectă în tot ceea ce facem.

Şcoala noastră se străduie să ofere un învăţământ de calitate pentru ca astfel, copiii să poată ajunge la cele mai înalte standarde. Talentele şi capacităţile copiilor sunt recunoscute şi dezvoltate într-o atmosferă pătrunsă de spiritul de libertate şi iubire. Prin tot ceea ce facem oferim egalitatea şanselor prin educaţie. Familia şi şcoala se completează reciproc în procesul de modelare şi educare.

 

 

 

 

 

Şcoala   funcţionează în baza :

 • AUTORIZAŢIEI DE ÎNCREDERE aprobată prin O.M.E.N. nr.4146 / 27.07.1999, pentru învăţământul preşcolar şi învăţământul primar.
 • AUTORIZAŢIEI DE ÎNCREDERE aprobată prin O.M.E.N. nr.152 / 06.06.2002 pentru învăţământul gimnazial.
 • O.M.E.C.T. nr. 3987 / 13.05.2008 privind ACREDITAREA unității de învățământ preuniversitar particular Școala „Sfântul Iacob”, publicat în M.O. partea I, nr. 390 / 23.05.2008
 • ATESTATUL ARACIP nr. 3565 / 16.12.2014 privind nivelul educației oferite de către Școala Gimnazială „Sfântul Iacob”-nivelul preșcolar, primar, gimnazial, raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate (standardele de calitate) în urma evaluării externe periodice din iunie 2013.

Activitatea instructiv educativă:
- respectă programele şcolare prevăzute de Curriculumul Naţional.
- este desfăşurată de cadre didactice competente, calificate, cu experiență, care participă la programele de perfecționare și formare continuă. Cadrele didactice aparțin următoarelor categorii: titulari în sistem, titulari ai școlii, suplinitori, asociați.
- este coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice.
- este supusă evaluării periodice din partea A.R.A.C.I.P.

 

 

Şcoala percepe o taxă lunară accesibilă pentru toate familiile preşcolarilor sau elevilor înscrişi. Familiile defavorizate, însă, sunt scutite de această taxă şi beneficiază de sprijin din parte persoanei juridice fondatoare, Asociaţia "Inimă Deschisă".
Înscrierea în şcoală se face necondiţionat şi în funcţie de numărul de locuri, respectând criteriile proprii elaborate și aprobate de Consiliul de administrație, prevăzute de Regulamentul Intern.
Şcoala Gimnazială “Sfântul Iacob” este recunoscută ca o şcoală cu predare intensivă a limbii engleze.
În anul școlar 2018-2019, Şcoala Gimnazială “Sfântul Iacob” funcționează cu:

IMG1244

 

 • 5 grupe de grădiniță – 109 preșcolari
 • 2 clase pregătitoare –  38 elevi
 • 2 clase I – 40 elevi
 • 2 clase a II-a – 36 elevi
 • 2 clase a III-a – 53 elevi
 • 3 clase a IV-a – 50 elevi
 • 2 clase a V-a – 35 elevi
 • 2 clase a VI-a – 44 elevi
 • 2 clase a VII-a – 48 elevi
 • 2 clase a VIII-a – 29 elevi

 

 • În anul școlar 2018-2019, în Şcoala Gimnazială “Sfântul Iacob” își desfășoară activitatea didactică 40 de cadre didactice (5 profesori pentru învățământ preșcolar, 10 profesori pentru învățământ primar, 22 profesori de specialitate, 3 profesori de sprijin pentru copiii cu cerințe educative speciale), 3 persoane – didactic auxiliar, 5 persoane - nedidactic.

  Din cele 40 de cadre didactice avem:

  • 27 cu grad didactic I, 8 cu grad didactic II, 5 cu grad didactic definitivat.

  • 26 titulari, 2 suplinitori, 11 asociați, 1 voluntar.


  În prezent echipa managerială este formată din:

  • Director spiritual: Sr. Kathleen Murphy

  • Director executiv: Prof. Căţoiu Claudiu Constantin

 

Ne-am cunoscut într-o zi şi de atunci am mers împreună: copii, dascăli și părinți. Totdeauna împreună, împreună am învăţat ce-i iubirea, ce este viaţa, ce înseamnă dăruirea. Ne-am acceptat, ne-am consultat, ne-am îndrumat, ne-am completat, ne-am învăţat reciproc. Eram bucăţi din acelaşi mare puzzle: „Şcoala Sfântul Iacob”.

Sinceri, curioşi şi perseverenţi ne educam împreună, ne agăţam de provocări, urcam treptele evoluţiei, n-am aţipit nicio clipă.

Acum la fiecare aniversare, putem spune că există clipe în viaţă care prin frumuseţea, natura şi amploarea lor pot completa fila de istorie a şcolii noastre. Aşa am putea numi ziua din octombrie , când la Şcoala Gimnazială „Sfântul Iacob” din Câmpulung Muscel, animată de copii, părinţi şi invitaţi, se trăiesc momente de sărbătoare, de bucurie şi de comuniune întru educaţie creştină. Astfel, într-o zi de octombrie nici depărtarea, nici timpul, nici graniţele care se interpun, nici tradiţiile locale sau culturale n-au constituit o piedică pentru cei invitaţi să sărbătorească Zilele Şcolii Gimnaziale „Sfântul Iacob” din Câmpulung Muscel.

Legăturile trainice, care s-au statornicit în timp, pe multiple planuri, atestă că noi nu suntem singuri, că nu suntem o insulă îndepărtată. Arhiepiscopia, comunitatea din Irlanda, cumunitatea din Muscel, ne sunt mereu aproape trăind împreună cu noi bucuriile şi speranţele noastre, credinţa noastră.

Acum, pe drumul vieţii, cu un rucsac pentru copiii mileniului 3 încărcat cu iubire, armonie, educaţie, călătorim împreună în fiecare zi. Ne-am îmbarcat cu toţii, de la început pe aceeaşi corabie având ca ţel comun educaţia.  Călătoria navei noastre nu a fost lipsită de obstacole în lunga perioadă de tranziţie şi de criză pe care o traversăm. Dar mergem înainte pe drumul hărăzit de Dumnezeu. Acum am ajuns cu bine la ţărmul multor ani, fiecare cu jurnalul lui de bord nerăbdător să şi-l amintească.
            Întemeietorilor, Surorilor de Caritate ale Sfântului Apostol Paul, părintelui paroh, colegilor, tuturor celor care au fost alături de noi trebuie să le mulţumim pentru că au mers în rând cu noi și pentru braţul întins mereu să ne sprijine.

IMG1250CIMG9160

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

copyright © 2013 - Școala Gimnaziala "Sfântul Iacob"