Organigrama

 
 

ORGANIGRAMA 2018-2019
                                                                                     
                                                   DIRECTORUL EXECUTIV
are in subordine:
1.COMPARTIMENTUL SECRETARIAT                  1.COMISIILE METODICE ȘI RESPONSABILII C.M.
2.BIBLIOTECA                                                            2.COORDONATOR PT.PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE
3.PERSONALUL NEDIDACTIC                                 3.COMISIA PT.EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
                                                                                       4.COMISIA PENTRU CURRICULUM
                                                                                       5.COMISIILE DE LUCRU / PE PROBLEME
                                                                                       6.CABINETUL DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA
                                                                                       7.PROFESORII DE SPRIJIN PENTRU COPII CU NEVOI SPECIALE

COORDONATORUL PT. PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE
are in subordine:
1.COMISIA DIRIGINTILOR(este responsabilul Comisiei dirigintilor)
2.CONSILIUL CONSULTATIV AL ELEVILOR
3.COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE
4. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
2018-2019

 • Director executiv – CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • Președinte Asociația ”Inima Deschisă” – CIUCHIN TEREZA
 • Vicepreședinte Asociația ”Inima Deschisă” – PĂULEȚ PETRU
 • Reprezentant Asociația ”Inima Deschisă” 1 – Sr. KATHLEEN MURPHY
 • Reprezentant Asociația ”Inima Deschisă” 2 – TUDOSIE EMILIA
 • Reprezentant Asociația ”Inima Deschisă” 3 – BABEU RODICA
 • Reprezentant Asociația ”Inima Deschisă” 4 – SOCI LUCIA
 • Reprezentant înv.preșcolar – BURTEA MARIA
 • Reprezentant înv.primar – ANDREI CRISTINA ELENA
 • Reprezentant înv. gimnazial – ZĂRNESCU ANDREEA NICOLETA
 • Reprezentant Asociația de părinți 1 – FILOTE VICENȚIU
 • Reprezentant Asociația de părinți 2 – PÎRȘAN SORIN
 • Reprezentant Consiliul local –

-PREȘEDINTE – TUDOSIE EMILIA
-SECRETAR – BRĂTULESCU DIANA MARCELA
CONSILIUL PROFESORAL
2018-2019
(totalitatea cadrelor didactice)
 -PREȘEDINTE:

 1. -Prof. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN(Director executiv)

 -MEMBRII:

 1. Sr. KATHLEEN MURPHY(Director spiritual)
 2. Prof.înv preșcolar MIHAILA MIHAELA
 3. Prof.înv.preșcolar MĂȚĂUANU ANA-MARIA
 4. Prof.înv.preșcolar NEACȘU MIRELA GABRIELA
 5. Prof.inv preșcolar ILIOIU ADRIANA
 6. Prof.înv preșcolar BURTEA MARIA
 7. Prof.înv primar BABEU RODICA                                         
 8. Prof.înv primar DUȚĂ CRISTINA GABRIELA
 9. Prof.înv.primar PĂULEȚ IULIANA
 10. Prof.înv.primar POPESCU PETRUȚA
 11. Prof.înv.primar ANDREI BEATRICE GABRIELA
 12. Prof.înv.primar PAVEL NICULINA ELENA
 13. Prof.înv.primar SITARU CLARA MARIANA
 14. Prof.înv.primar TUDOSIE ELENA
 15. Prof.înv.primar PASTORIC IRINA NICOLETA
 16. Prof.înv.primar ANDREI CRISTINA ELENA
 17. Prof. COMAN ANDREEA DANIELA
 18. Prof. IONESCU CARMEN ELENA
 19. Prof. BORDEA CECILIA
 20. Prof. POȘTOACĂ CLAUDIA
 21. Prof. CONEA CORINA
 22. Prof. STAN MIHAIL
 23. Prof. MANOLE DELIA
 24. Prof. POPESCU ELENA CLAUDIA
 25. Prof. ALEXE ALIN LUCIAN
 26. Prof. PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
 27. Prof. ZĂRNESCU ANDREEA NICOLETA
 28. Prof. BOERU CRISTINA ELENA
 29. Prof. DUȚĂ CĂTĂLIN
 30. Prof. LEICA CONSTANTIN
 31. Prof. DUMITRESCU CRISTINA
 32. Prof. MIHĂIESCU MIHAELA
 33. Prof. NISTOROIU-FIANU DIANA VIORELA
 34. Prof. AVRAM IULIAN PETRE
 35. Prof. IORDACHE ELENA
 36. Prof. BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
 37. Prof.de sprijin ARON ANA-MARIA
 38. Prof.de sprijin FLOAREA ROXANA
 39. Prof.de sprijin PĂUNESCU GEORGETA

                  
-SECRETAR: BABEU RODICA

- CONSILIUL CLASEI - profesorii care predau la clasa respectivă

 

COMISII METODICE
2018-2019
1. C.M. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR (DECIZIA nr. 46 / 07.09.2018  )
-Prof.înv preșcolar MIHAILA MIHAELA CRISTINA
-Prof.înv.preșcolar MĂȚĂUANU ANA-MARIA– responsabilul comisiei
-Prof.inv preșcolar NEACȘU MIRELA GABRIELA
-Prof.inv preșcolar ILIOIU ELENA ADRIANA
-Prof.înv preșcolar BURTEA MARIA
                 
2. C.M. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (DECIZIA nr. 45 / 07.09.2018  )
-Prof.înv.primar PĂULEȚ IULIANA
-Prof.înv.primar POPESCU PETRUȚA
-Prof.înv primar BABEU RODICA                                          
-Prof.înv primar DUȚĂ CRISTINA GABRIELA
-Prof.înv.primar ANDREI BEATRICE GABRIELA
-Prof.înv.primar PAVEL NICULINA ELENA– responsabilul comisiei
-Prof.înv.primar SITARU CLARA MARIANA
-Prof.înv.primar TUDOSIE ELENA
-Prof.înv.primar PASTORIC IRINA NICOLETA
-Prof.înv.primar ANDREI CRISTINA ELENA
                  
3. C.M. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-LIMBI STRĂINE (DECIZIA nr. 42 / 07.09.2018 )                   
-Prof. COMAN ANDREEA DANIELA
-Prof. IONESCU CARMEN ELENA
-Sr. KATHLEEN MURPHY
-Prof. CONEA CORINA
-Prof. STAN MIHAIL
-Prof. BORDEA CECILIA – responsabilul comisiei
-Prof. POȘTOACĂ CLAUDIA
-Prof. MANOLE DELIA MAGDALENA
-Prof. LEICA CONSTANTIN

4. C.M. ȘTIINȚE (DECIZIA nr. 43 / 07.09.2018)
-Prof. POPESCU ELENA CLAUDIA – responsabilul comisiei
-Prof. ALEXE ALIN LUCIAN
-Prof. PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
-Prof. ZĂRNESCU ANDREEA NICOLETA
-Prof. BOERU CRISTINA ELENA
-Prof. DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN
-Prof. AVRAM IULIAN PETRE 
            
5. C.M. OM ȘI SOCIETATE-ARTE-EDUCAȚIE FIZICĂ (DECIZIA nr. 44 / 07.09.2018)
-Prof. LEICA CONSTANTIN
-Prof. DUMITRESCU CRISTINA
-Prof. MIHĂIESCU MIHAELA
-Prof. NISTOROIU-FIANU DIANA VIORELA
-Prof. IORDACHE ELENA
-Prof. BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ – responsabilul comisiei
-Prof. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
              
6. C.M. a DIRIGINȚILOR (DECIZIA nr. 48 / 07.09.2018)
-Prof.înv preșcolar MIHĂILĂ MIHAELA CRISTINA
-Prof.înv.preșcolar MĂȚĂUANU ANA-MARIA
-Prof.inv preșcolar NEACȘU MIRELA GABRIELA
-Prof.inv preșcolar ILIOIU ELENAADRIANA
-Prof.înv preșcolar BURTEA MARIA

-Prof.înv primar BABEU RODICA                                         
-Prof.înv primar DUȚĂ CRISTINA GABRIELA
-Prof.înv.primar PAULET IULIANA
-Prof.înv.primar POPESCU PETRUTA
-Prof.înv.primar ANDREI BEATRICE GABRIELA – responsabilul comisiei
-Prof.înv.primar PAVEL NICULINA ELENA
-Prof.înv.primar SITARU CLARA MARIANA
-Prof.înv.primar TUDOSIE ELENA
-Prof.înv.primar PASTORIC IRINA NICOLETA
-Prof.înv.primar ANDREI CRISTINA ELENA

-Prof. DUMITRESCU CRISTINA
-Prof. PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
-Prof. IORDACHE ELENA
-Prof. ZĂRNESCU ANDREEA NICOLETA
-Prof. COMAN ANDREEA DANIELA
-Prof. IONESCU CARMEN ELENA
-Prof. LEICA CONSTANTIN
-Prof. POPESCU ELENA CLAUDIA

-Prof.de sprijin ARON ANA-MARIA
-Prof.de sprijin FLOAREA ROXANA
-Prof.de sprijin PĂUNESCU GEORGETA

 

ASOCIAȚIA PARINȚILOR 2018 - 2019

CONSILIU DIRECTOR

PREȘEDINTE: FILOTE VICENȚIU

VICEPREŞEDINTE:  PÎRȘAN SORIN

MEMBRI: 1. ARON ANDREI
                    2. GHEȚEA MIRON
                    3. VIȘAN GEORGE
                    4. Reprezentant Consiliu profesoral – POPESCU CLAUDIA

CASIER: DELIU ALINA

 

CONSILIUL CONSULTATIV AL ELEVILOR 2018-2019

PREȘEDINTE:

VICEPREŞEDINŢI:
– învățământ primar
– învățământ gimnazial 

 

SECRETARI:

PROFESORUL DE SPRIJIN PENTRU COPII CU NEVOI SPECIALE

 • Prof. ARON ANA-MARIA
 • Prof. FLOAREA ROXANA
 • Prof. PĂUNESCU GEORGETA

COMISII DE LUCRU / PE PROBLEME
2018-2019

 • COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN:

5 membri
(DECIZIA nr. 50 / 07.09.2018)

 • CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN - RESPONSABILUL COMISIEI
 • SITARU CLARA MARIANA – (reprezentant curriculum)
 • PASTORIC IRINA - (reprezentant CEAC)
 • ANDREI BEATRICE GABRIELA – (reprezentant îndrumători de clasă / grupă)
 • POȘTOACĂ CLAUDIA – reprezentant cadre didactice (altele decât diriginții)
 • COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII:

9 membri
(DECIZIA nr. 51 / 07.09.2018)

 • RESPONSABILUL COMISIEI – TUDOSIE ELENA
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – COMAN ANDREEA
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – BORDEA CECILIA
 • REPREZENTANT PRIMAR – PASTORIC IRINA NICOLETA
 • REPREZENTANT PRIMAR – DUȚĂ CRISTINA GABRIELA
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – MIHĂILĂ MIHAELA CRISTINA
 • REPREZENTANT SINDICAT – BABEU RODICA
 • REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL – DUMITRACHE IONEL
 • REPREZENTANT ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR – VIȘAN GHEORGHE
 • COMISIA PENTRU CURRICULUM:

9 membri
(DECIZIA nr. 52 / 07.09.2018)

 • RESPONSABILUL COMISIEI  - SITARU CLARA MARIANA
 • DIRECTOR EXECUTIV – CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN  
 • RESPONSABIL C.M. ÎNV.PREȘCOLAR – MĂȚĂUANU ANA MARIA
 • RESPONSABIL C.M. ÎNV.PRIMAR  - PAVEL NICULINA
 • RESPONSABIL C.M. LB.ROMÂNĂ – LB.STRĂINE  - BORDEA CECILIA
 • RESPONSABIL C.M. ȘTIINȚE  - POPESCU ELENA CLAUDIA
 • RESPONSABIL C.M. OM ȘI SOCIETATE–ARTE–ED.FIZICĂ – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
 • RESPONSABIL C.M. DIRIGINȚI - ANDREI BEATRICE GABRIELA
 • PROF.DE SPRIJIN – ARON ANA MARIA
 • ECHIPA DE INTOCMIRE A ORARULUI UNITATII DE INVATAMANT ȘI SERVICIUL PE ȘCOALĂ
 • SUBCOMISIA PENTRU CONCURSURI ȘCOLARE ȘI OLIMPIADE
 • SUBCOMISIA PENTRU C.D.S.
 • SUBCOMISIA PENTRU SCHEME ORARE ȘI ÎNCADRARE
 • COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ:

3 membri
(DECIZIA nr. 53 / 07.09.2018)

 • REPREZENTANT GIMNAZIU – POPESCU CLAUDIA
 • REPREZENTANT PRIMAR – DUȚĂ CRISTINA - RESPONSABILUL COMISIEI
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – POȘTOACĂ CLAUDIA
 • COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE:

3 membri
(DECIZIA nr. 54 / 07.09.2018)

 • REPREZENTANT GIMNAZIU – PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
 • REPREZENTANT PRIMAR  - PAVEL NICULINA
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – NEACȘU MIRELA
 • COMISIA PENTRU MONITORIZAREA  NOTĂRII ELEVILOR ȘI URMĂRIREA FRECVENȚEI ELEVILOR:

3 membri
(DECIZIA nr. 55 / 07.09.2018)

 • REPREZENTANT GIMNAZIU – DUMITRESCU CRISTINA - RESPONSABILUL COMISIEI
 • REPREZENTANT PRIMAR  - ANDREI CRISTINA ELENA
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – MIHĂILĂ MIHAELA CRISTINA
 • COMISIA PENTRU PĂSTRAREA PATRIMONIULUI ȘI DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR ȘCOLARE:

5 membri
(DECIZIA nr. 56 / 07.09.2018)

 • DIRECTOR EXECUTIV – CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • SECRETAR – MIHALACHE DANIELA - RESPONSABILUL COMISIEI
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – ALEXE ALIN LUCIAN
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR  - ILIOIU ADRIANA
 • REPREZENTANT PRIMAR – PĂULEȚ IULIANA
 • COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII:

3 membri
(DECIZIA nr. 57 / 07.09.2018)

 • REPREZENTANT GIMNAZIU – IONESCU CARMEN ELENA
 • REPREZENTANT PRIMAR  - POPESCU PETRUȚA - RESPONSABILUL COMISIEI
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – MĂȚĂUANU ANA-MARIA
 • COMISIA DE ÎNSCRIERE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020:

4 membri
(DECIZIA nr. 58 / 07.09.2018)

 • DIRECTOR EXECUTIV -  CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN-RESPONSABILUL COMISIEI      
 • DIRIGINTE CLASA a VIII-a S – LEICA CONSTANTIN
 • DIRIGINTE CLASA a VIII-a I – POPESCU ELENA CLAUDIA
 • SECRETAR – MIHALACHE DANIELA
 • COMISIA RESPONSABILĂ CU GESTIONAREA SIIIR:

3 membri
(DECIZIA nr. 59 / 07.09.2018)

 • PREȘEDINTE – DIRECTOR EXECUTIV  - CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • SECRETAR – MIHALACHE DANIELA
 • PERSOANA DE CONTACT – DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN

 

 • COMITETUL PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ:

6 membri
(DECIZIA nr. 60 / 07.09.2018)

 • Cățoiu Claudiu Constantin - Președinte CSSM
 • Dr. Bălan Eugenia - Medic-Competență medicină de întreprindere
 • Leica Constantin - Secretar CSSM
 • Duțulescu Ion - Șef Serviciu Extern de Prevenire și Protecție
 • Poștoacă Claudia - Reprezentant personal angajat
 • Alexe Alin - Reprezentant personal angajat
 • RESPONSABIL PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ: 

(DECIZIA nr. 62 / 07.09.2018)

 • LEICA CONSTANTIN
 • COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (CELULA DE URGENȚĂ):

5 membri
(DECIZIA nr. 61 / 07.09.2018)

  • Cățoiu Claudiu Constantin     - Director executiv - Șef celulă de urgență
  • Avram Iulian Petre                     - Înlocuitor legal Șef celulă de urgență
  • Stan Mihail                                 - Membru
  • Leica Constantin                         - Membru
  • Duțulescu Ion                              - Cadru tehnic PSI  - Secretar
 • RESPONSABIL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

(DECIZIA nr. / 07.09.2018)

 • AVRAM IULIAN PETRE
 • COMISIA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE S.S.M. PENTRU PERSONALUL INSTITUȚIEI:

2 membri
(DECIZIA nr. 64 / 07.09.2018)

  • Cățoiu Claudiu Constantin   - Director   -  Președinte comisie                                               
  • Duțulescu Ion                           - Șef Serviciu Extern de Prevenire și Protecție  - Membru
 • COMISIA DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC ȘI DE STABILIREA A ZONELOR CU RISC RIDICAT ȘI SPECIFIC DIN INSTITUȚIE:

5 membri
(DECIZIA nr. 65 / 07.09.2018)

 • Duțulescu Ion   -   Sef Serviciu Extern de Prevenire și Protecție – Președinte
 • Bălan Eugenia    -    Medic medicină generală / medicină de întreprindere
 • Cățoiu Claudiu Constantin   -   Director executiv
 • Leica Constantin   -    Lucrător desemnat S.S.M.
 • Brătulescu Marius Romică - Reprezentant salariați 

 

 • RESPONSABILUL CU VERIFICAREA BAZEI MATERIALE, A INSTALATIILOR SI  A APARATELOR DE PE TERENUL DE SPORT SI DIN SALA DE SPORT – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
 • RESPONSABILUL CU VERIFICAREA BAZEI MATERIALE, A INSTALATIILOR SI  A APARATELOR DIN SALA DE SPORT– BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
 • RESPONSABILII CABINETELOR SI LABORATOARELOR:

                  - laborator matematica-tehnologie  - POPESCU ELENA CLAUDIA
                  - laborator fizica-chimie-biologie  - PESTRIȚU LUMINIȚA MANUELA
                  - cabinetul de informatica – DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN
                  - cabinetul de arte  - NISTOROIU-FIANU DIANA VIORELA
                  - cabinetul de limbi străine – BORDEA CECILIA
                  - cabinetul psiho-pedagogic – ARON ANA MARIA
                  - sala de sport – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
                  - terenul de sport – BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ

 • COMISIA PENTRU REALIZAREA „PROGRAMULUI SOCIAL PRIVIND SUPLIMENTUL DE HRANĂ PENTRU ELEVI”
 • RESPONSABILUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL PRIVIND SUPLIMENTUL DE HRANA:

(DECIZIA nr. 66 / 07.09.2018)

 • POȘTOACĂ CLAUDIA
 • RESPONSABILUL PENTRU IMPLEMENTAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR GENERATE DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”:

(DECIZIA nr. 68 / 07.09.2018)

 • IORDACHE ELENA
 • COMISIA DE EVALUARE A COPIILOR CU C.E.S.:

7 membri
(DECIZIA nr. 71 / 07.09.2018)

 • PROF.SPRIJIN – ARON ANA-MARIA - RESPONSABILUL COMISIEI
 • PROF.SPRIJIN – FLOAREA ROXANA
 • PROF.SPRIJIN – PĂUNESCU GEORGETA
 • REPREZENTANT CABINET PSIHOLOGIC – CAȘCAVAL SILVIA CRISTINA
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – NEACȘU MIRELA GABRIELA
 • REPREZENTANT PRIMAR – PĂULEȚ IULIANA
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – LEICA CONSTANTIN
 • COMISIEI SPORTULUI ȘCOLAR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”:

2 membri
(DECIZIA nr.72  / 07.09.2018)

 1. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 2. BRĂTULESCU MARIUS ROMICĂ
 • COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR:

11 membri    
(DECIZIA nr. 73 / 07.09.2018)                                          

 • DIRECTOR EXECUTIV– CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN
 • CONSILIER EDUCATIV – ANDREI BEATRICE GABRIELA                                                            
 • REPREZENTANT GIMNAZIU – IONESCU CARMEN ELENA
 • REPREZENTANT PRIMAR – PĂULEȚ IULIANA-RESPONSABILUL COMISIEI
 • REPREZENTANT PREȘCOLAR – ILIOIU ELENA ADRIANA
 • REPREZENTANT CABINET PSIHOLOGIC – CAȘCAVAL SILVIA CRISTINA
 • PROFESOR DE SPRIJIN – FLOAREA ROXANA
 • REPREZENTANT POLITIA CAMPULUNG – Ag.șef princ. ROȘU ALEXANDRU
 • REPREZENTANT AL ASOCIAȚIEI DE PĂRINȚI – DELIU ALINA
 • REPREZENTANT AL ASOCIAȚIEI DE PĂRINȚI – GHEȚEA MIRON
 • REPREZENTANT AL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE – DUMITRACHE IONEL
 • COMISIA PENTRU ORGANIZAREA PROGRAMULUI „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”:

5 membri    
(DECIZIA nr. 75 / 07.09.2018)                                          

 1. CĂȚOIU CLAUDIU CONSTANTIN – DIRECTOR
 2. PAVEL NICULINA – REPREZENTANT ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
 3. BURTEA MARIA – REPREZENTANT ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
 4. DARIE JANINA - RESPONSABILUL COMISIEI
 5. FILOTE VICENȚIU –  ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB”;

     

 • COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE:

se constituie atunci cand este cazul

 • COMISIA PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR  ÎN VEDEREA ACHIZITIONARII UNUI CALCULATOR NOU:

se constituie atunci cand este cazul

 • COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE DIFERENȚE:

se constituie atunci cand este cazul pentru fiecare disciplina

 • COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ:

se constituie atunci cand este cazul pentru fiecare disciplina

 • COMISIA DE DISCIPLINA ȘI CONCILIERE (pentru cadrele didactice care săvârșesc fapte ce pot constitui abateri disciplinare) :

este stabilita de catre consiliul profesoral atunci cand este cazul!!!

 

 • Responsabilul cu verificarea / citirea e-mail-ului unității de învățământ, a site-ului I.S.J.Argeș, a site-ului M.E.N. și informarea conducerii Școlii Gimnaziale „Sfântul Iacob” privind conținutul acestora:

(DECIZIA nr. 69 / 07.09.2018)

 • SECRETAR – MIHALACHE DANIELA
 • Informatician cu rol de Administrator I.T. al unității de învățământ – Persoana de contact din Școala Gimnazială „Sfântul Iacob”:

(DECIZIA nr. 37 / 07.09.2018)

 • PERSOANA DE CONTACT – DUȚĂ NICOLAE CĂTĂLIN
 • Responsabilul pentru scrierea condicii de prezență a cadrelor didactice:
 • (DECIZIA nr. 49 / 07.09.2018)

- BIBLIOTECAR – MĂLUREANU ANA-MARIA

 • Liderul de sindicat al Școlii Gimnaziale „Sfântul Iacob” (S.I.P.A.MUNTENIA):

 

 
 
 

 

copyright © 2013 - Școala Gimnaziala "Sfântul Iacob"